Leadership

for

Diversity

Verhoogde school autonomie en een grotere focus op onderwijs en schoolresultaten hebben het essentieel gemaakt om de rol van schoolleiders te heroverwegen. Het idee van educatief leiderschap voor diversiteit in een steeds meer geglobaliseerde en gediversifieerde wereld, neemt de dringende behoefte aan educatieve leiders aan om deel te nemen aan, en interculturele communicatievaardigheden als professionele ontwikkeling te bevorderen.

Motivatie

Hoge eisen

Inter cultureel onderwijs is gericht op langetermijnveranderingen in scholen en curriculumontwikkeling en dient als kader voor de ontwikkeling van nieuwe methoden en praktijken van onderwijs en leren in de klas. Zoals benadrukt door de Europese Commissie zijn de eisen die aan leraren, schoolleiders en lerarenopleiders gesteld worden hoog. Zij spelen een cruciale rol in het bereiken van hoogwaardige onderwijs voor alle leerlingen en moeten daarom voortdurend hun competenties ontwikkelen.

Intercultureel onderwijs moet veranderen.

Gezien de dramatische veranderingen waarmee we worden geconfronteerd, kan intercultureel onderwijs niet langer worden beschouwd als een louter aanvulling op het curriculum in incidentele projecten. Om dit te laten gebeuren, moet intercultureel onderwijs aanzienlijke vooruitgang boeken in het vermogen van onderwijsprofessionals om creatief en coöperatief samen te werken aan verandering door zich te richten op schoolpraktijken, zowel in de klas als binnen de school als geheel.

Toenemende schoolautonomie en een grotere focus op onderwijs en schoolresultaten hebben duidelijk gemaakt dat het van essentieel belang is om de rol van schoolleiders te heroverwegen. Het idee van onderwijsleiderschap voor diversiteit in een steeds meer geglobaliseerde en gediversifieerde wereld, veronderstelt de dringende noodzaak voor onderwijsleiders om deel te nemen aan, en interculturele communicatiecompetentie te bevorderen als professionele ontwikkeling.

Met de voortdurende toename van internationale studenten die in stedelijke centra arriveren, kunnen schoolleiders een toename opmerken van academische en socioculturele uitdagingen voor leraren en instellingen, met name in contexten waarin interculturele verschillen kunnen worden behandeld als bronnen van onenigheid (Egbo, 2009). Daarom is het verschaffen van professionele ontwikkeling voor schoolleiders met betrekking tot het verbeteren van hun eigen interculturele competentie een belangrijke eerste stap bij het vaststellen van positieve modellen van leiderschap voor diversiteit in en tussen scholen, en om de continue professionele ontwikkeling van leraren te ondersteunen.

Het project is bedoeld om een trainingsprogramma over leiderschap voor diversiteit en een online leeromgeving te ontwikkelen om de beroepsprofielen van de doelgroep te verbeteren en zo meer inclusieve scholen te bevorderen.

Leiderschap voor diversiteit zal in deze behoeften voorzien door:

  • Deelnemers in staat te stellen hun interculturele competenties te versterken
  • Een gevoel van intercultureel bewustzijn te creëren in hun dagelijks leven
  • Netwerkmogelijkheden binnen projectpartners te vergroten
  • Nieuwe manieren om interculturele competenties te benaderen door de DBE-methodologie te implementeren
  • IC-competenties in heel Europa te beoordelen

Dit project is bedoeld om een leiderschapsprogramma voor diversiteit en een online leeromgeving te ontwikkelen.

Het Leadership for Diversity project heeft als doel om de professionele profielen van de doelgroep te verbeteren en zo meer inclusieve scholen te bevorderen en te verbeteren.

“Leiderschap voor Diversiteit zal aan deze behoeften voldoen.”

Versterking

De deelnemers in staat stellen om hun interculturele competenties te versterken.

Netwerken.

Het uitbreiden van netwerkmogelijkheden binnen projectpartners.

Beoordeling

“Het beoordelen van IC-competenties in heel Europa”

Bewustzijn

Het creëren van een gevoel van intercultureel bewustzijn in hun dagelijks leven.

Benadering

Het aanpakken van nieuwe manieren om IC te benaderen door het implementeren van de DBE-methodologie.

Doelgroepen

Schoolhoofden

Directeuren

Trainers

Onderwijzend Personeel

VET- en HEI-colleges waarvan het onderwijzend personeel, studenten en onderzoekers hun pedagogische onderzoeks-innovatiecapaciteiten willen toepassen op reële problemen in de wereld en nieuwe groepen leerlingen.

Onze doelgroepen worden uitgenodigd om actief betrokken te zijn bij:

  • Onderzoek (voorbereidende fase)
  • Testen en valideren van WP2 & WP3
  • Verspreidingsactiviteiten
  • Multiplicator Evenementen
  • Consultatie Activiteiten

Laatste nieuws