Europees Intercultureel Onderwijs eHub

De Europese Interculturele Educatie eHub wordt een online leeromgeving – platform. Het platform zal dienen als een instrument voor schooldirecteuren om de voortdurende professionele ontwikkeling van schoolpersoneel en leraren op het gebied van interculturele communicatie te bevorderen. Daarnaast biedt het platform ook een virtuele ruimte waarin schooldirecteuren effectieve en innovatieve praktijken kunnen samenwerken en verspreiden.

Momenteel zijn dergelijke virtuele leeromgevingen zeer beperkt toegankelijk voor schooldirecteuren. Dit project zal de doelgroep voorzien van een leeromgeving die op elk moment en op verschillende locaties toegankelijk is. Zonder het leeraspect zou het project doelen beperkt zijn. De ontwikkeling van het platform zal expertise, kennis en beste praktijken samenbrengen, samenwerking tussen de doelgroep bevorderen en een sociaal netwerk creëren voor het uitwisselen van ideeën.