Trainingsprogramma

Het Training Programma voor Leiderschap voor Diversiteit zal verdeeld worden in twee modules:

1. Onderwijskundig leiderschap

Deze module biedt zowel een “real-life” omgeving als een dynamisch element voor ontwikkelde educatie / training. Docenten worden uitgerust met een set vaardigheden om hun leiderschapscompetenties te ontwikkelen, waardoor zij effectief de cyclus van planning kunnen implementeren om programma’s te verbeteren en kunnen leiden naar de ontwikkeling en implementatie van onderwijsprogramma’s. Door DBE worden leerlingen getraind om oplossingen te ontwikkelen voor echte problemen met behulp van een systematische benadering van ontwerpwetenschappen. Het erkent dat het oplossen van echte problemen niet alleen het zoeken naar kennis omvat, maar een proces betreft dat begint met empathie (observeren en begrijpen van het probleem, belanghebbenden en de probleemcontext), het definiëren van het specifieke probleem dat zal worden aangepakt, ideeën genereren (het proces van het vinden van richtingen voor mogelijke oplossingen voor het probleem, gebruikmakend van creatieve en kennisbronnen), prototypen (ontwikkelen van de eerste oplossingen), testen en implementeren van de oplossing. De multidisciplinaire aanpak en de fasen van het ontwerpend denken (begrijpen, definiëren, ideeën genereren, ontwerpen, toepassen / experimenteren, evalueren, verbeteren) passen goed bij innovatie, het vinden van oplossingen voor complexe problemen en het creëren van waardevolle nieuwe ideeën, producten of diensten.

Educational Leadership

2. Diversiteitsbeheer

Deze module bereidt deelnemers voor op het opstellen van een leerplan, het beheren van intercultureel leren en het beoordelen van intercultureel leren (zelfreflectiefase). De module leidt tot het behalen van strategieën om diversiteit binnen scholen te beheren. De strategieën zullen de volgende onderdelen omvatten:

1) Hoe middelen toewijzen;
2) Organisatieontwerp;
3) Portfoliobeheer;
4) Risicobeheer.

Het trainingsprogramma gebruikt kaders van bestaande projecten om nieuwe methoden, tools en interculturele en multidisciplinaire benaderingen voor diversiteitsbeheer te ontwikkelen.

Educational Leadership