Webinar diversiteit & inclusie in het personeelsbestand

Subject: EN: Where do you start if you want to make inclusive employment and diversity and inclusion more hands-on in school? On 12 October 2023, Voion organised a webinar with Teacher of the Year 2019 Lucelle Comvalius, researcher Teuntje Vosters, HR advisor Erik van den Berg and teacher Fatma Yilmazel – Demiral. In this webinar, they will discuss how to boost inclusive thinking and action. They also discuss action perspectives to take staff diversity & inclusion further in secondary education. Join us to watch the recording of the webinar.

NL: Waar begin je als je inclusief werkgeverschap en diversiteit en inclusie meer handen en voeten wilt geven in school? Op 12 oktober 2023 organiseerde Voion een webinar met leraar van het jaar 2019 Lucelle Comvalius, onderzoeker Teuntje Vosters, HR-adviseur Erik van den Berg en docent Fatma Yilmazel – Demiral. In dit webinar gaan zij met elkaar in gesprek over hoe je inclusief denken en handelen een impuls kunt geven. Ook bespreken zij handelingsperspectieven om diversiteit & inclusie op personeelsgebied verder te brengen in het voortgezet onderwijs. Kijk met ons mee naar de opname van het webinar.

Talk is in Dutch:

Please share: